Zvaniet +371 29334431

Dzimtas koku un atrasto bilžu piemēri

Šeit esam apkopojuši piemērus ar dažiem sagatavotiem dzimtas koku izpētes rezultātiem un bildēm no arhīviem.

 

Baznīcu grāmatas

Dzimtas koka pētīšana parasti ietver sevī noteiktu dokumentu izpēti. Un viens no galvenajiem dzimtas vēstures pētīšanas avotiem ir baznīcu grāmatas. Tās ir kā atmiņu klades par katra konkrēta cilvēka dzīvi, kā arī pieeja mūsu genofondam.

Agrāk katra muiža un piederošie tai cilvēki obligāti ietilpa kādā no draudzēm. Bet katras konkrētas draudzes garīdzniekam bija pienākums rakstīt baznīcu grāmatās ziņas par visiem ļaudīm, kas piederēja draudzei. Līdz ar to baznīcu grāmatas bieži vien glāba vienīgo palikušo informāciju par tā laika cilvēkiem un viņu dzīvēm. Read the rest of this entry »

Interesantas publikācijas

Dzimtas koka izpēte ir aizraujošs, tomēr laikietilpīgs process, jo vairums iegūto datu nav tieši saistīti ar galveno tematu, taču tie var palīdzēt izvēlēties vajadzīgos ziņu avotus (sīkāk par to Dzimtas.lv publikācijās), kurās noteikta dzimta ir pieminēta. Svarīgi šādas atbalsta informācijas avoti ir atsevišķas žurnāla „Latvijas Arhīvi” publikācijas.

Lai dzimtas koka izpēte par noteiktu laikposmu un teritoriju būtu mērķtiecīgāka, par iedvesmojošu pamatu vēsturisko avotu izvēlē var kalpot „Latvijas Arhīvu” 2000. gada 3. numurā publicētais Aiovas štata universitātes profesora Andreja Plakana un Kalifornijas universitātes profesora Čārlza Vezerela raksts „Patrilineārā ģenealoģija, uzvārdi un ģimenes identitāte: Krievijas impērijas Baltijas guberņas 19. gadsimtā“.

Read the rest of this entry »

Dzimtas koku veidošanas portāli un programmas

Katrs, kurš ir sācis pētīt savu dzimtas koku, drīz vien nonāk pie problēmas – kā lai ērti apkopo visu dzimtas koka personu informāciju un pie tam vēl pārskatāmi. Protams, var ņemt talkā lielas papīra lapas un uz tām sistemātiski apkopot dzimtas paaudzi pēc paaudzes, bet protams, ka ērtāk to izdarīt būs ar datora palīdzību, galvenokārt tāpēc, ka datorā būs daudz vieglāk papildināt dzimtas koku ar jaunu informāciju vai pielabot kļūdas.

Šeit var palīdzēt diezgan daudz dažādas programmas un sociālie tīkli, kuri specializējušies tieši ģenealoģijas, jeb dzimtas pētījumu vajadzībām.

Šajā rakstā īsi aprakstīsim mūsuprāt interesantākos ģenealoģijas sociālo tīklu projektus un vienu programmu: Read the rest of this entry »

Informācijas avoti

Parasti, uzsākot savas dzimtas izpēti, cilvēki sāk ar savu radinieku aptaujām, apkopojot jau zināmo informāciju par visiem dzīvajiem un arī zināmajiem mirušajiem radiniekiem. Tad, kad šī informācija ir apgūta, tad sākas nākamais posms – dokumentāli fiksētās informācijas pētīšana un apzināšana.

Pārsvarā šādu informāciju var atrast, fiziski dodoties uz arhīviem un tur meklējot visos iespējamos formātos, sākot no mājas grāmatām un pagastu ruļļiem, un beidzot ar baznīcas grāmatām, avīžu rakstiem, kartēm, fotogrāfijām un citiem avotiem.

Daļu no informācijas var atrast arī ar interneta starpniecību. Šajā rakstā minēsim daļu no interesantākajiem, internetā pieejamajiem, dzimtas pētīšanai noderīgas informācijas avotiem. Read the rest of this entry »

Sveicināti dzimta.lv

Mums – šīs mājaslapas veidotājiem patīk pētīt vēsturi un ar to saistītus notikumus. Dzimtas koku izpēte pilnībā atbilst iepriekš minētajam, tāpēc mēs ar lielu aizrautību un interesi ar to nodarbojamies, pētot gan savas dzimtas, gan sniedzot dzimtas koku izpētes pakalpojumus.

Šajā mājaslapā plānojam vākt informāciju, kas varētu būt noderīga cilvēkiem, kuriem arī interesē savas „saknes” un kuri vēlas tās pētīt.