Zvaniet +371 29334431

Dzimtas koku un atrasto bilžu piemēri

Šeit esam apkopojuši piemērus ar dažiem sagatavotiem dzimtas koku izpētes rezultātiem un bildēm no arhīviem.

Māra Neicinieka atsauksme

Ar gadiem izplēn atmiņas, aizmirstās stāsti, pazūd dati, aizsaulē aiziet tuvi cilvēki. Un tad pienāk brīdis, kad saprotu, ka es esmu vienīgais, kas vēl var saglabāt vectēva un vecāsmātes atmiņu stāstus, sistematizēt gadsimtu vecās fotogrāfijas. Lai saglabātu dzimtas vēsturisko informāciju, man bija nepieciešami fakti par tālajiem senčiem – kur dzīvojuši, cik ilgs bijis viņu mūžs, cik lielas bija ģimenes. Griezos pie Dzimta.lv. Nospriedu, ka cilvēkiem ar pieredzi dzimtu izpētē darbs ritēs efektīvāk kā man. Nekļūdījos. Saņēmu sava vectēva ciltskoku. Interesanti un apcerīgi skatīties uz saviem senčiem un iedomāties, kā viņiem klājies, strādājot smagos darbos, izdzīvojot karos, epidēmijās. Kopā ar Dzimtu lv. esam sagatavojuši un pievienojuši mana vectēva ciltskokam turpinājumu līdz mūsdienām. Paldies Dzimtai.lv!

Māris Neicinieks (Rīga, Mežizstrādes tehnoloģiju eksperts)

Litas Krūmiņas atsauksme

Ar dzimta.lv bija lieliski un viegli sadarboties. Nolēmu dzimta.lv pakalpojumiem par labu, jo, atrodoties ārzemēs, nav tik vienkārši piekļūt arhīvu datiem. Bija ļoti interesanti saņemt informāciju un redzēt radinieku fotogrāfijas, pases un citus dokumentus. Esmu ļoti pateicīga dzimta.lv par ieguldīto laiku un sniegumu. Mans dzimtas koks ir stipri papalašināts! Tas ir aizraujošs process – paldies !!

Lita Krumiņa (Īrija, biroja darbiniece)

Interesantas publikācijas

Dzimtas koka izpēte ir aizraujošs, tomēr laikietilpīgs process, jo vairums iegūto datu nav tieši saistīti ar galveno tematu, taču tie var palīdzēt izvēlēties vajadzīgos ziņu avotus (sīkāk par to Dzimtas.lv publikācijās), kurās noteikta dzimta ir pieminēta. Svarīgi šādas atbalsta informācijas avoti ir atsevišķas žurnāla „Latvijas Arhīvi” publikācijas.

Lai dzimtas koka izpēte par noteiktu laikposmu un teritoriju būtu mērķtiecīgāka, par iedvesmojošu pamatu vēsturisko avotu izvēlē var kalpot „Latvijas Arhīvu” 2000. gada 3. numurā publicētais Aiovas štata universitātes profesora Andreja Plakana un Kalifornijas universitātes profesora Čārlza Vezerela raksts „Patrilineārā ģenealoģija, uzvārdi un ģimenes identitāte: Krievijas impērijas Baltijas guberņas 19. gadsimtā“.

Read the rest of this entry »

Vladimir Roman atsauksme

I had a great pleasure working on the Latvian part of my family tree with Dzimta. They were able to identify and provide information on over 20 of my ancestors. Dzimta.lv team were diligent, attentive to details, quick and inventive. Eventually, our project went far beyond its initial scope allowing me to learn a lot about the history of my family.

Vladimir Roman (Advisor, Finance; Moscow)

Zandas Brīvules-Jansones atsauksme

Ar dzimta.lv dzimtas koku pētniekiem esmu nu jau gandrīz gada garumā sadarbojusies vairākos projektos. Esmu pārliecināta, ka dzimtas koka zināšana ir liela svētība un dod manai dzīvei milzīgu spēku. Sadarbību ar dzimta.lv uzsāku, izpētot sava tēva tēva dzimtas zaru, turpināju ar tēva māti un sava vīra tēva tēva dzimtu. Visi šie projekti bija sarežģīti, jo bija zināmi diezgan maz fakti, taču dzimta.lv pētniekiem izdevās ar visiem šiem uzdevumiem veiksmīgi tikt galā. 2-3 mēnešu laikā es kļuvu par veselām 8 paaudzēm bagātāka, pašlaik es turpinu sadarbību par pārējiem savas dzimtas zariem no mammas puses. Dzimtas koka izpētei izvēlējos izmantot profesionāļus kā dzimta.lv, jo pamēģinot to darīt pati, sapratu, ka tas prasa ne tikai zināšanas vēsturē un vācu un krievu valodas zināšanas, bet arī spēju lasīt vecajā drukā un labi pārzināt visus Latvijā pieejamos arhīvus un citus avotus.
Dzimtas koka izpēte būtu jāveic katrai ģimenei, tā ir vislabākā dāvana bērniem un bērnu bērniem, piederības stiprināšanai mūsu Latvijai.

Zanda Brīvule-Jansone (Rīga, Uzņēmuma vadītaja IT ārpakalpojumu finanšu nozarē)

Gunas Varslavānes atsauksme

Pateicoties Jūsu lielajam un rūpīgajam darbam, esmu izdarījusi lielu darbu, ar kuru vēlējos vispirms jau iepriecināt savu māmiņu 75 gadu jubilejā, kā arī atstāt nākamajām paaudzēm dzimtas koku. Atrastie senči liek sasparoties un izveidot dzimtas koku līdz mūsdienām, kas arī nemaz nav tik vienkārši, bet ļoti interesanti, jo dzīves līkloči radus ir izsvaidījuši, bet ir mērķis un vēlēšanās izveidot skaistu un kuplu dzimtas koku. Prieks, ka arī jauno paaudzi tas ieinteresēja.
Mīļs paldies dzimta.lv komandai, jo tikai pateicoties viņu pašaizliedzīgajam darbam ir tapis manas dzimtas koks!!!

Guna Varslavāne (Rīga, zvērināta advokāte)

Baznīcu grāmatas

Dzimtas koka pētīšana parasti ietver sevī noteiktu dokumentu izpēti. Un viens no galvenajiem dzimtas vēstures pētīšanas avotiem ir baznīcu grāmatas. Tās ir kā atmiņu klades par katra konkrēta cilvēka dzīvi, kā arī pieeja mūsu genofondam.

Agrāk katra muiža un piederošie tai cilvēki obligāti ietilpa kādā no draudzēm. Bet katras konkrētas draudzes garīdzniekam bija pienākums rakstīt baznīcu grāmatās ziņas par visiem ļaudīm, kas piederēja draudzei. Līdz ar to baznīcu grāmatas bieži vien glāba vienīgo palikušo informāciju par tā laika cilvēkiem un viņu dzīvēm. Read the rest of this entry »

Baibas Liepiņas atsauksme

Pagaidām man kopējā bilde vēl tikai veidojas, jo informācija ir patiešām apjomīga. Šobrīd man tie ir tikai vārdi un gada skaitļi, bet patiesībā tās ir veselas paaudzes un viņu likteņi. Paies laiks, kamēr to visu aptveršu, bet jau tagad saku milzīgu paldies dzimta.lv, kuri veica šo izpēti un kuri aiz vārdiem un gada skaitļiem spēja ieraudzīt cilvēkus un viņu dzīvesstāstus. Man tas patiešām ir ļoti nozīmīgi.

Baiba Liepiņa (Meksika)

Jāņa Priedoliņa atsauksme

Ilgu laiku nebiju iedziļinājies savos radu rakstos un neko nezināju par saviem senčiem, bet izzināt to pamudināja jaunākais bērns – gribējās, lai būtu iespēja pastāstīt, no kurienes viņš ir nācis. Priecājos, kad atklāju, ka tiek piedāvāts šāds pakalpojums – dzimtas koka veidošana, un senču radu rakstus arhīvos varu nepētīt pats, jo tam nav ne laika, ne nepieciešamo zināšanu. Esmu ļoti apmierināts ar dzimta.lv paveikto apjomīgo darbu, kas aizņēma diezgan ilgu laiku, jo izrādās, senču pulks bija gana kupls. Interesanti, ka manā dzimtā ievērota tradīcija gandrīz visus vīriešus saukt par Jāņiem.

Jānis Priedoliņš (Rīga, uzņēmējs)

←Older